CLARIOS

Colofon

Clarios Germany GmbH & Co KG
Am Leineufer 51
30419 Hannover
Deutschland
Tel.: +49 (0) 511/975-02
Contact: info.emea@varta-automotive.com

Vestiging: Hannover
Kantongerecht: HRA 205413 (Lokale rechtbank Hannover)
BTW-nummer: DE 115 647 997

Persoonlijk aansprakelijk vennoot: Clarios Deutschland Holding GmbH
Vestiging: Hannover
Kantongerecht: HRB 200776 (Lokale rechtbank Hannover)
Management: Dr. Werner Benade, Bettina Koback, Dr. Christian Rosenkranz

Hoofdredactie: Julia Gramse
Tel.: +49 (0) 511/975-02

Disclaimer

Bij de totstandkoming van deze website is de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen teneinde de meest actuele, juiste en duidelijke informatie aan te bieden. Desondanks kan er onbedoeld verkeerde informatie ingeslopen zijn. Clarios Germany GmbH & Co KGaA sluit met name de aansprakelijkheid uit voor type- en printfouten en voor de exactheid, volledigheid en de actualiteit van de op de website van de onderneming staande informatie. De informatie en gegevens die via de servers van Clarios Germany GmbH & Co KGaA ter beschikking worden gesteld, kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Ze worden door Clarios Germany GmbH & Co KGaA niet-bindend aangeboden en zijn zonder enige garantie of toezeggingen. Voor zover er op de website van Clarios Germany GmbH & Co KGaA wordt verwezen naar links of andere koppelingen met websites van derden, aanvaardt Clarios Germany GmbH & Co KGaA geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor de informatie, communicatie of het materiaal dat via deze gekoppelde websites beschikbaar is, noch voor eventuele koppelingen waarnaar verwezen wordt op dergelijke websites. We verklaren hierbij uitdrukkelijk dat wij niet noodzakelijkerwijs instemmen met de inhoud van een gekoppelde website. Door gebruik te maken van de webpagina’s van Clarios Germany GmbH & Co KGaA verklaart u op de hoogte te zijn van alle risico’s die verbonden zijn aan het gebruik van deze site, zoals het risico dat uw computer, uw software of uw gegevens kunnen worden beschadigd door computervirussen, software of enig ander bestand dat via een webpagina van Clarios Germany GmbH & Co KGaA kan worden verzonden of geactiveerd. JClarios Germany GmbH & Co KGaA kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade, met inbegrip van, doch niet beperkt tot, omzetderving of winstderving, die het gevolg is van of op enigerlei wijze verband houdt met het gebruik of het misbruik van de informatie of het gebrek aan informatie op de website van Clarios Germany GmbH & Co KGaA.

Rechten aan de inhoud

Alle rechten (bijv. copyright, auteursrecht, gebruiksrecht, kenmerkrecht en merkrecht) met betrekking tot de inhoud van deze website blijven eigendom van BERGA of haar licentiegevers. Elke duplicatie, verwerking (inclusief vervreemding en verandering), verdere verspreiding en elk ander gebruik van de inhoud is uitdrukkelijk verboden zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming, behalve indien dit wettelijk geoorloofd is. Hiervan uitgezonderd is de inhoud op de perspagina die uitsluitend ter beschikking wordt gesteld voor journalistieke doeleinden. Eveneens uitgezonderd is de inhoud op de downloadpagina die uitsluitend aan onze klanten ter beschikking wordt gesteld ten behoeve van hun verkoopactiviteiten voor BERGA. Met betrekking tot hun verkoopactiviteiten is het de dealers – tot aan een op elk moment mogelijke wederopzegging door BERGA – geoorloofd om de uitdrukkelijk voor de download aangeboden bestanden, echter geen andere inhoud van de website, in onveranderde vorm te gebruiken. In dit kader stelt BERGA teksten, foto’s, grafieken, livegeluiden en films ter beschikking in het kader van het geldende pers- en auteursrecht. Elk gebruik buiten dit kader om is verboden.