Αναζήτηση αντιπροσώπων

Πού μπορώ να αγοράσω μπαταρίες Berga

Eltrekka s.a.
Vangelis Moustakas
15 Thivaidos and Korniliou str.
N.Kifissia
14564 ATHENS
GREECE
Tel: 0030 210 5704653